Udruženje za bolji Vršac

CentarZaRazvojNovihVestinaIPoslova

Interesovanje evropskih institucija za temu obrazovanja neposredno je proisteklo iz određenih socioloških i ekonomskih polazišta kao i određenih vrednosti moderne Evrope. Šta to zapravo znači? Prelistavajući mnoge značajne dokumente, izveštaje sa skupova, setove preporuka bitnih odseka pri Savetu Evrope, često ćete naići na sledeće frekventne reči:     moderna ekonomija zasnovana na znanju (Knowledge-Based Economy),    moderno društvo multikulturalnog sastava (Multicultural Society),            promocija ravnopravnosti i težnja ka socijalnom uključivanju svih delova društva (Social Equality    and Social Inclusion), ili    koncept obrazovanja koji…
Znanje je najvažniji ljudski resurs i kapital, a s obzirom na neophodnost posedovanja informacija (znanja) da bi se opstalo u stalno promenljivom okruženju. Današnje društvo nazivamo društvom znanja. U njemu je obrazovan čovek u središtu pažnje. Potrebno je definisati neke pojmove koji se koriste kao sinonimi za znanje: Učenje je proces sticanja veština i znanja, koja rezultiraju u relativno trajnoj promeni ponašanja. Obučavanje označava sticanje novih praktičnih znanja i veština potrebnih za rad, rukovođenje, upravljanje organizacijom, prema usvojenim pravilima, propisima…
“Znanje postaje osnovni resurs privređivanja, koji omogućava da ostala tri resursa, radna snaga, kapital i prirodni resursi budu produktivni. Pojam »znanje« se na različite načine interpretira, s obzirom na to da su pažnja i napor istraživača usmereni na određivanje prirode znanja i prirode mišljenja, određivanje uloge konteksta i na određivanje socijalne komunikacije između odraslih i učenika, i između vršnjaka. Opšti cilj vaspitanja i obrazovanja, sa kojim su saglasni i teoretičari i praktičari, jeste razvoj saznanja. Analiza postojećih istraživanja pokazuje da…
Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga vršaćkih sela Prema nalazima Lider+ inicijative, „Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja“, sa 11% od ukupnog broja, jeste poslednja tema na skali. Međutim, činjenica da je tema u Lider+ programu odabrana od strane manje LAG-ova ne pokazuje celu sliku, pošto ova tema ima horizontalni aspekt. U mnogim projektima, nova znanja i veštine i nove tehnologije korišćene su kao…
promovisanje novih inovativnih poslovnih ideja i tehnologija organizovanje i održavanje banke znanja u opštini Vršac Organizovanje seminara i edukativnih info sastanaka Poboljšanje veština i znanja nezaposlenim licima koji imaju preduzetnički talenat i uslove za samozapošljavanje preko obuke i mentoringa Poboljšanje veština i znanja nezaposlenim licima kako bi se uspešno prilagodili novim tehnologijama i bržoj dinamici lokalnog radnog okruženja. Organizovanje lokalne volonterske edukativne mreže za razmenu znanja i veština.
Ciljevi Kreiranje lokalne inovativnije praktične politike zapošljavanja u opštini Vršac. Uspostavljanje preduslova za promociju i afirmaciju novih veština i poslova, Uspostavljanje preduslova za razvoj neformalnog doživotnog obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih građana u opštini Vršac Uspostavljanje lokalne banke znanja i veština
Centar za razvoj novih veština i poslova osniva se radi uspostavljanja inovativnijeg i kreativnog lokalnog tržišta rada zasnovanog na znanju i novim veštinama koja su potrebna za poslovanje i razvoj lokalne farmaceutske industrije, poljoprivrede, industrije hrane, turističke industrije, industrije alternetivnih izvora energije, edukativne i kulturne industrije i industrije usluga u opštini Vršac Znanje osnovni razvojni potencijal savremenih gradova i opština Danas konstantno učenje postaje jedan od najvažnijih oblika upravljanja karijerom stanovnika gradova i lokalnih samouprava. Savremeni gradovi, opštine i poslodavci…
Vi ste ovde: Home Programi Centar za razvoj novih veština i poslova