Udruženje za bolji Vršac

MrezaNevladinihOrganizacijaOpstineVrsac

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM DELOVANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC

Pročitano 1732 puta

Zaključen na osnovu zajednički usvojenih principa i dogovora postignutog na PRVOM FORUMU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC 19. juna 2012. godine u Vršcu

Član 1.

Ovim sporazumom uspostavlja se partnerski odnos strana potpisnica u ostvarivanju programsko-tehničke saradnje u neograničenom vremenskom periodu.

Strane potpisnice izražavaju svoju volju da se potpisivanjem ovog sporazuma udruže u MREŽU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva usmerenih ka ODRŽIVOM DRUŠTVENO-EKONOMSKOM RAZVOJU opštine Vršac zasnovanom na partnerstvu javnog, poslovnog i civilnog sektora.

MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC otvorena je za nove članove, koji ovom sporazumu i MREŽI mogu naknadno pristupati. Sva naknadna pristupanja MREŽI moraju biti verifikovana od strane njenog saveta.

Član 2.

U skladu sa zajedničkim dogovorom, opštim ciljevima i zadacima koji proizilaze iz statuta članica potpisnica sporazuma proizilaze sledeće aktivnosti MREŽE:

Uspostavljanje i izgradnja ambijenta za održivi razvoj opštine Vršac, kroz jačanje partnerstva izmedju građana, struktura lokalne vlasti i biznis sektora.

Identifikovanje postojećih i stvaranje novih uslova za aktiviranje resursa i finansijskih sredstava domaćih i stranih donatora kao i investitora zainteresovanih za razvoj civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Pokretanje inicijativa i aktivno učestvovanje u stvaranju strateških razvojnih planova i programa putem javnog dijaloga, kao i uspostavljanjem partnerskih odnosa između pomenutih sektora.

Organizovanje i sprovođenje edukativnig programa usmerenih ka povećanju potencijala nevladinih organizacija kao i cele lokalne zajednice.

Učestvovanje na konkursima za dobijanje sredstava sa zajedničkim projektima, kao i zajednička implementacija odobrenih projekata.

 Član 3.

Svi partneri će u skladu sa svojim mogućnostima pružati organizacionu, logističku, tehničku i finansijsku podršku i pomoć MREŽI za ostvarivanje ciljeva i zadataka iz člana 2, ovog sporazuma.

Svi partneri će takođe pružiti jedan drugom i ostale vrste pomoći kroz mreže njihovih partnera/saradnika.

Član 4.

Potpisivanjem ovog sporazuma strane potpisnice prihvataju da formiraju Savet Mreže koji će koordinirati njen rad.

Savet Mreže čine predstavnici članica ili druga lica koja delegira neka od strana potpisnica ovog sporazuma.

Preporuke koje donosi Savet Mreže obavezujuće su za članice samo ukoliko budu potvrđene od strane njihovih upravnih tela.

Član 5.

U slučaju da neka od članica MREŽE odluči da prekine saradnju po osnovu ovog sporazuma, daje o tome pismenu izjavu koju konstatuje Savet.

Član 6.

Ovaj sporazum se zaključuje u onoliko primeraka, koliko ima ugovornih strana.

Član 7.

Partnerske strane su sporazum pročitale, razumele i prihvatile, što svojim potpisom na ovom sporazumu potvrđuju.

 

Priredio: 
Poslednja izmena dana sreda, 20 jun 2012 22:05
Vi ste ovde: Home Programi Mreža nevladinih organizacija Opštine Vršac SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM DELOVANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC