Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next
Program pod nazivom Građanski nadzor budžetskog procesa u opštini Vršac pokrenuli su osnivači Udruženja građana ZA BOLJI VRŠAC pod nazivom ZA VIŠE JAVNOSTI I OGOVORNOSTI sa ciljem da se podigne nivo učešća građana pri kreiranju i trošenju opštinskog budžeta, podizanju stepena transparentnosti javnih finansija i smanjenju korupcije na lokalnom nivou. Aktivnosti programa su:•    Razvijanje sistema građanskog nadzora lokalnog budžetskog procesa •    Priprema i štampa tromesečnih izveštaja o budžetskom procesu •    Promocija nalaza iz izveštaja i distribucija publikacija•    Prijavljivanje opštinskim i…
Vi ste ovde: Home Programi Građanski nadzor budžeta