Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

KAKO SE 48 SATI PRETVORILO U 12 DANA

Pročitano 5004 puta

Povodom odluke Upravnog Suda o odbijanju liste GG „Za bolji Vršac“
Poštovani sugrađani,
Obaveštavamo vas da je Upravni Sud u Beogradu 23. marta 2016. godine doneo odluku o odbijanju naše liste (odluka u prilogu). Naglašavamo da ćemo poštovati odluku Suda jer se zalažemo za poštovanje pravnog poretka države ali takođe najavljujemo korišćenje i drugih pravnih instanci koje su nam na raspolaganju kako bi smo zaštitili iskazanu volju 1660 građana koji su svojim potpisima podržali našu listu. Podsećamo i na sledeće:
• GIK Vršac je dana 12. marta 2016. donela odluku o odbijanju liste GG „Za bolji Vršac“ bez mogućnosti žalbe i dala pogrešnu pouku o pravnom leku i uputila nas da se žalbom obratimo Upravnom Sudu u Beogradu.
• Upravni sud je 16. marta 2016. godine doneo odbijajuće rešenje po našoj žalbi zbog pogrešnog pravnog leka koji nam je preporučen od strane GIK Vršac.
• Potom je GG „Za bolji Vršac“ po preporuci Upravnog Suda podnela žalbu na odluku GIK Vršac a ista je ponovo odbila. Tako su se stvorili uslovi za novu žalbu Upravnom Sudu.
• Žalba je upućena 17. marta 2016. godine.
• Upravni Sud nije mogao da ispoštuje donošenje presude u zakonskom roku od 48 sati od prijema žalbe jer je kompletan izborni materijal vraćen GIK-u Vršac, a koji u petak 18. marta 2016. godine nije bio u mogućnosti da primi zahtev suda, mada je tokom trajanja izbornog procesa predviđeno da GIK mora raditi 24 sata.
• Ovo je prolongiralo početak rada Sudskog veća po našoj žalbi za čitavih 48 sati
• Materijal je poslat tek u ponedeljak, 21. marta posle 15:00 i to je odložilo početak rada Sudskog veća za još jedan dan.
• Odluka Upravnog suda je doneta danas, 23. marta i objavljena je na sajtu suda i u rešenju Sudskog veća glasi da je naša žalba odbijena.
Ovim smo vam ukratko opisali kako se 48 sati za donošenje presude po hitnom postupku, jer se radi o slučaju gde žalilac smatra da je povređeno izborno pravo, pretvorilo u 12 dana, a to je moguće u "pravnoj državi" u koju i dalje želimo da verujemo.
Ovo jeste konačna odluka bez prava žalbe, ali mi ćemo podneti Ustavnom sudu Ustavnu žalbu kao i sudu i Strazburu, a nakon toga nadamo se dobiti satisfakciju.
Zahvaljujemo se na podršci koju ste nam pružali ovih dana, zahvaljujemo vam i što ste svojim potpisima podržali našu listu, te vas pozivamo da ponovo pokažemo kako smo spremni da se borimo za naša ustavna i građanska prava. Potpišimo listu Grupe građana „ Za bolji Vršac“. Vreme i mesta određena za prikupljanje potpisa biće objavljena na sajtu uskoro.

Izborni štab
Grupe Građana "Za bolji Vršac"

Priredio: 
Vi ste ovde: Home Novosti Politika KAKO SE 48 SATI PRETVORILO U 12 DANA